“To vam je od stresa”

Mnogim ljudima se "diže kosa na glavi" kada im lekari kažu da je neki njihov zdravstveni problem nastao zbog stresa. Mislim da problem dolazi sa dve strane.

Anksioznost – praktični saveti

Anksioznost je stanje straha od nepoznate opasnosti, strepnja da će se nešto loše desiti. Praćena je mnoštvom telesnih simptoma poput plitkog disanja, lupanja srca...

Online terapija

Poslednjih godinu dana mnogi načini funkcionisanja i rada su se izmenili, pa tako i način psihoterapijskih susreta...

Visokoosetljive osobe

Visokoosetljive osobe su preterano nadražene unutrašnjim i spoljašnjim stimulusima i njihov mozak...