Psihoterapija za putovanje kroz buru

Pune dve godine je prošlo od proglašenja pandemije korona virusa. Sa njom su došli i mnogi strahovi, gubici, bolesti i ogromna promena načina života