Geštalt art: izolacija

Ponovo pokrećem Geštalt art radionice! Na novom susretu bavićemo se temom izolacije.