Međuljudski odnosi

Međuljudski odnosi

Međuljudski odnosi su uzajamni odnosi u različitim sferama društvenog života, između pojedinaca i/ili grupa. S obzirom da smo deo društva, ovakvi odnosi su neizbežni, a nekada i suštinski deo naših života. U ove odnose spadaju partnerski, porodični, prijateljski, ali i poslovni odnosi.
Međuljudski odnosi su takođe najčešći uzrok patnje i problema u svakodnevnom životu i klijenti često dolaze sa ovom temom na psihoterapiju. Nekada samo jedna vrsta odnosa donosi nezadovoljstvo, a nekada su oni u svim sferama loši. Često se ponavljaju i određeni obrasci u ponašanju. Nekome se, na primer, dešava da se svaki put zaljubi u već zauzetog partnera ili na raznim, različitim radnim mestima završi kao „crna ovca“ koju niko od saradnika ne voli.
Na psihoterapiji se direktno bavimo međuljudskim odnosima, ali kroz rad na sebi. Ulazimo u tuđe cipele, završavamo nezavršene razgovore, sagledavamo kako mi učestvujemo u onome što se dešava. Učimo i da budemo asertivniji, isprobavamo različite scenarije, ali tragamo i po prošlosti da uvidimo koji i kakav obrazac se ponavlja u našem životu ili u porodici. Obično kada se mi kroz terapiju promenimo, promeni se stav prema sagovorniku, naš odnos se menja, kao i komunikacija. Jednostavnije, kako se jedna strana menja, to utiče na odnos, a posredno i na drugog učesnika u odnosu.
Moćna strana terapije je u tome što se trudimo da sagledamo situaciju iz tuđe perspektive, možemo bolje da razumemo i saosećamo sa drugom stranom.. Sve što nam je nepodnošljivo kod drugog ima nekakve veze sa nama, a u terapiji otkrivamo i kakve. Nekada je to nešto što sebi ne dozvoljavamo, nešto što smo potisnuli, sakrili, a nekada je to nešto što je deo naših uverenja koja možemo menjati tek kada ih postanemo svesni.

Koji su najčešći problemi vezani za međuljudske odnose sa kojima se možemo baviti na psihoterapiji:
– Partnerski/ bračni odnosi- kako prevazići konflikte, nesuglasice, različite poglede na svet..kako bolje komunicirati, kako se bolje razumeti, kako ponovo uspostaviti bliskost..Da li se razići ili ostati u vezi (ovaj odgovor, kao ni sve druge Vam ne daje terapeut, već kroz zajednički rad dolazite sami do odgovora koji je negde u Vama, a ne možete sami da ga pronađete.
– Porodični odnosi- pre svega odnosi između roditelja i dece (kako izbeći preveliko mešanje roditelja/dece u naš život, kako prevazići svoju potrebu za nadziranjem već odraslog deteta, kako izaći na kraj sa adolescencijom svog deteta, i problemima koje ona donosi, kako se suprotstaviti roditelju)
– Prijateljski odnosi se u najvećoj meri biraju i mnogi od njih su lako zamenljivi, pa stoga ređe dolaze klijenti sa ovakvom problematikom. Kada dođu, onda su najčešće sledeće teme: kako odbijati previše nametljive prijatelje, a ne izgubiti ih, kako naći nove prijatelje, kako povratiti stare..Da li je vreme za definitivni prekid odnosa itd.
– Poslovni odnosi – kako izaći na kraj sa šefom, kako učestvovati u raznim dinamikama sa kolegama (podmetanje, ogovaranje, ulazak u privatni život..), mobing, da li je vreme za otkaz, kako podneti atmosferu na poslu ako nismo u prilici da damo otkaz itd.