Geštalt art radionice

Geštalt art je set radionica na kojima ćemo se uz pomoć kreativnog izražavanja i psihoterapije baviti različitim temama.