Geštalt art: izolacija

Ponovo pokrećem Geštalt art radionice! Na novom susretu bavićemo se temom izolacije.

Psihosomatske bolesti

Ovo je predmet mog interesovanja još iz doba studija i smatram da je veoma bitno u psihoterapijskom radu...

Online terapija

Poslednjih godinu dana mnogi načini funkcionisanja i rada su se izmenili, pa tako i način psihoterapijskih susreta...

Visokoosetljive osobe

Visokoosetljive osobe su preterano nadražene unutrašnjim i spoljašnjim stimulusima i njihov mozak...